Módosultak a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes szabályai. A módosítás bővítette az akkreditált munkáltatók kötelezettségeit és szigorított a költségvetési támogatások általános szabályain.

Az akkreditált munkáltató a jövőben köteles 8 munkanapon belül bejelenteni,

  • ha más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni,
  • a más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység folytatására vonatkozó vállalkozási, megbízási szerződés megkötését, annak megszűnését, megszüntetését,
  • új tevékenység megkezdését az akkreditált telephelyen,
  • valamint az állásidő elrendelését, ha az tárgyhónapban a megváltozott munkaképességű munkavállalóinak legalább 30%-át érinti [Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés cf)-ch) pont].

Az akkreditált munkáltatók továbbra is pályázhatnak költségvetési támogatásra, azonban a támogatásra való jogosultság szabályait a Korm. rendelet új feltételekkel egészítette ki.

Az új szabály szerint, ha az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás nem minősül védett foglalkoztatásnak, akkor a támogatás kizárólag a kötelező foglalkoztatási szintnek megfelelő létszámot meghaladó létszám tekintetében nyújtható [Korm. rendelet 17. § (2b) bekezdés]. Védett foglalkoztatásnak az olyan vállalkozásnál történő foglalkoztatás minősül, ahol az alkalmazottak legalább 30%-a megváltozott munkaképességű munkavállaló és a munkáltató tranzit vagy tartós foglalkoztatást biztosít. A kötelező foglalkoztatási szint meghatározását a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) tartalmazza.

A kötelező foglalkoztatási szintnek minősül, ha a munkáltatónál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, de a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 %-át. Azaz, amennyiben a munkáltató nem védett foglalkoztató, a munkavállalói létszám első 5%-ára nem kaphat költségvetési támogatást, csak az ezt meghaladóan foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalókra.