Tájékoztató az Ügyvédi Törvény szerinti azonosítás elvégzéséről

 

A 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 32. § alapján a  kizárólag  jogi  tanácsadásra  adott  megbízás  kivételével  a megbízási szerződés megkötése előtt az Ügyvéd elvgézi az Ügyfél, illetve a képviseletében eljáró személy azonosítását.

  1. Természetes személy Ügyfél

Az Ügyvéd azt a természetes személyt, akit nem ismer, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítja.

Az Ügyvéd a természetes személy adatai a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton adatokat igényelhet.

Ha a természetes személy Ügyfél azonosítása elháríthatatlan külső akadályba ütközik, az a megbízási szerződés megkötését nem zárja ki, azonban a külső akadály megszűnését követően a megbízott az Ügyfél azonosítását haladéktalanul köteles elvégezni. Ha a természetes személy Ügyfél képviseletében meghatalmazott jár el, az Ügyfél külön azonosítását az Ügyvéd mellőzi, feltéve, hogy az Ügyfél személyazonosításra alkalmas adatait tartalmazó meghatalmazást Ügyvéd ellenjegyezte, közjegyző készítette, a meghatalmazó aláírását közjegyző hitelesítette, vagy a meghatalmazást az aláírás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette vagy felülhitelesítette, illetve azt Apostille tanúsítvánnyal látták el.

  1. Jogi személy

A jogi személyt vagy más szervezetet az Ügyvéd a jogi személyt vagy más szervezetet nyilvántartó hatóság nyilvántartása vagy az abból származó kivonat alapján azonosítja.

  1. Ellenjegyzés

A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését megelőzően az Ügyvéd – a személyazonosság és az okmány érvényességének ellenőrzése érdekében azonosítja a jognyilatkozatot tevő személyeket, szervezeteket, valamint az azok képviseletében eljáró személyeket.

  1. Jogi képviselet esetén

Az Ügyvéd olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező, a legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátjainak az érvényesítése érdekében nyilvántartást vezet.

Amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján  további  azonosítás  elvégzése  szükséges,  akkor  arról  az  eljáró  Ügyvéd  külön  tájékoztató  közlésével tájékoztatja az Ügyfelet.